mars 8, 2017

Ämnen

Exempel på ämnen från Kursplanen

Liv i gemenskap

 • förlåtelse (Hur förlåter vi varandra?)
 • att fatta goda beslut (Hur kommer vi överens? och hur finner jag min kallelse)
 • konflikthantering (hur handskas vi väl med konflikter inom och utom gruppen?) 
 • makt och ledarskap (strukturer för jämlikhet)
 • att äta med Gud och med varandra (måltiden som kristen praktik)
 • gemensam regel och rytm (skapa en gemensam livsregel i kommuniteten)
 • att starta en ny gemenskap (verktyg för gemenskapsgrundande arbete)

Kyrkans tro och liv

 • Klostren som motståndsrörelse då och nu 
 • Hur arbetar vi för att kyrkan skall bli ett? 
 • Vad och var är kyrkan?
 • Spiritualitet, fasta, bön och gudstjänst
 • Nya kommunitetsrörelser

Lärjungaskap

 • att rota tron i kroppen
 • aktivism och ickevåld
 • att vila hos Jesus
 • kyrkan och världen
 • Att odla riket i hjärtat och jorden
 • Att skapa en personlig livsregel
 • Det kristna livets utveckling, kriser och faser i tron

Att leva med ordet

 • Djupdykning i bibelböcker
 • Försoningen: vem dödade Jesus?
 • En Gud som vill folkmord?
 • Att be med Ordet
 • Hur läser vi bibeln bra?