mars 11, 2017

Platser

Här finner ni vilka platser vi erbjuder kommunitetsliv på under 2018/19.

 

Hjälmareds folkhögskola

Hjälmareds folkhögskola ligger vid sjön Lilla Färgen utanför Alingsås. Skolan erbjuder en mängd olika utbildningar och skolan är en mötesplats för många kulturer. Här finns de som är nya i Sverige, de som läser in gymnasiekompetens eller vidareutbildar sig i teologi, hälsa och fritid eller kommunikation. Här finns en bibelskola sedan många år. Som del av kommuniteten på plats finns många möjligheter att engagera sig i allt ifrån vaktmästeri, köksarbete eller arbete med att möta människor. Kommuniteten har möjlighet att bära upp ett böna och gudstjänstliv på platsen tillsammans med bibelskoleklassen. Välkommen till oss!

 

 

Rosa Huset Lövgärdet

Rosa Huset – en kyrka mitt i byn

Rosa huset är en del av Equmeniakyrkan och ligger i Lövgärdet i norra Göteborg. Vi har funnits i området sedan 1974, då det var nybyggt.  I slutet av 70-talet flyttade ett antal ungdomar hit och startade ett kollektiv som sedan blev stommen i den nya kyrkan. Nu drömmer vi om och vill inspirera nya unga att flytta hit, att bli en del av ett spännande sammanhang  och få vara med att skapa.

Att bo och verka i en förort som Lövgärdet är utmanande och inspirerande. Här möter du idag hela världen. En utmaning för alla kyrkor, men inte minst för förortskyrkan är att hitta ett språk och ett uttryck som öppnar upp för olikheten.

Att vara kyrka i Lövgärdet innebär att:

  • söka Gud tillsamman
  • lyssna in vår längtan och låta den få konkreta uttryck i bön, samtal och gemenskap
  • finnas i Lövgärdet och dela en del av villkoren med andra som bor här
  • visa på Jesus i handling. Jesus mötte människor utifrån deras behov. Det vill vi också göra. Det innebär att lyssna in vårt område. Hur ser behoven ut just nu?

Utifrån dom behov vi har sett har vi startat olika grupper och finns med i olika sammanhang i området.

Stillhet – som ett uttryck för vår  önskan att hjälpa oss själva och andra att finna Gud och källan till liv håller vi på att färdigställa ett rum för bön och stillhet.

Gemenskap – Varje vecka har vi olika mötesplatser för olika åldrar där människor naturligt träffas. Måndagsgrupp för äldre, öppen förskola, kvällscafé, torsdagscafé på dagtid, språkcafé,

Gudstjänster och samtalsgrupper för män och kvinnor. Dessutom har vi öppna söndagsmiddagar för alla som vill.

Musikskola – för att bidra till en meningsfull sysselsättning för unga har vi vår musikskola, Svängdörren!

Skolan – en viktig förutsättning för ungas förutsättningar i livet är skolan. Vi finns med i olika projekt och samarbeten kring skolorna i Lövgärdet, tillsammans med Reningsborg och Räddningsmissionen.

Bostäder och boende – ett mycket konkret och aktuellt behov för många är någonstans att bo. Här har vi startat en byggemenskap, Bygg tillsammans.

Välkommen att bli en del av en kreativ och utmanade gemenskap!

 

 

 

 

 

 

Kommuniteten Senapskornet Luleå

Senapskornet är en ekumenisk kristen gemenskap som lever tillsammans på Sundets lägergård i Luleå. Vi vill ge plats för Guds ord att slå rot, växa och ge frukt i våra liv. Tillsammans vill vi sträva efter att leva varje dag i Jesu efterföljd genom bön, bibelläsning och handling. Vi är inspirerade av den tidiga kyrkan och The Catholic Worker Movement.

Vårt liv tillsammans tar form i en veckorytm som vi delar med morgon och kvällsbön, gemensamma måltider, socialt engagemang och trädgårds arbete. Veckorytmen utgår ifrån de fyra grundprinciper som vi har i kommuniteten: Gemenskap, Gästfrihet, Enkelhet, och Ickevåld.

Besök hemsida för mer info: kommunitetensenapskornet.se

 

Södra Ljunga

I Kånna finner man landsbygd med närhet till staden (Ljungby). Församlingshemmet är iordningsställt för kommunitetsliv och väggarna i Kånna kyrka från år 1174 är mättade av seklernas böner. Kom och stäm in i vår bön och lovsång. En levande församling väntar med längtan att möta Dig!

 

Örby-Skene

Agapegården i Örby (ca 6 mil från Göteborg).

Här i den gamla prästgården kommer internationella och svenska unga vuxna bo tillsammans och dela allt vad en vardag innebär med städning, matlagning och tillbedjan. Genom att gården några kvällar i veckan fungerar som ett öppet hus hoppas vi skapa en naturlig mötesplats för ungdomar i vårt område. De som bor tillsammans kommer också att engageras i församlingens dagliga verksamhet främst med ungdomar. Kommunitetens fokus är Jesus, gemenskap och församlingsliv.