mars 8, 2017

lärare

Under året kommer ni få möta lärare från skilda sammanhang. Vi strävar efter att våra lärare skall spegla kyrkans helhet, och därför jobbar vi aktivt med att ta in lärare från alla kyrkofamiljer och bakgrunder. Varje vecka kommer det finnas gästlärare som bidrar med just sin erfarenhet och bakgrund. Men förutom gästlärarna så har ni såklart tre stycken fasta lärare.

Gästlärare som är klara
(fler tillkommer):

Fr. Mikael Fälthammar – ortodox präst som tidigare bodde i ett kristet kollektiv och numera jobbar med en ortodox församlingsplantering. Han kommer undervisa i kyrkohistoria samt om ortodoxa kyrkans historia och bidrag till Kristi kropp. 

Annika Spalde – diakon i Svenska Kyrkan, författare och aktivist. Annika har under större delen av sitt liv varit djupt engagerad i ickevåldsarbete. Hon har avrustat vapen, befriat djur och fördjupat sig i vad som gör engagemanget för en mer rättvis värld hållbart. Hon har bland annat skrivit böckerna: Ett annat rike – en ickevålds teologi och tillsammans med Pelle Strindslund Mystik och Politik – befriande kristendom. Hon har under flera år levt i kristna kommuniteter och andra vardagsgemenskaper. Hon kommer undervisa om att få med kroppen i sin andlighet, ickevåld och gemenskapsliv.  

Patrik Hagman –  är teolog på Åbo akademi och författare till flertalet böcker. Han drivs av en längtan att utifrån den tidiga kyrkans praktiker skapa möjligheter för kyrkan i dag att utgöra ett politiskt alternativ till världens system. Han har också varit engagerad i flyktingarbete i finland. Bland hans böcker finns: Om Kristet motstånd och Om sann gemenskap. Patrik kommer undervisa om ökenföräldrarnas andlighet som en slags aktivism samt om kyrkan som en politisk gemenskap. 

Mikael Risenfors – är juridikstudent, medlem i kommuniteten Oikos och aktivist. Bland annat blev han gripen för att ha blockerat en nazistdemonstration genom att sjunga psalmsånger. Han kommer dela med sig av sin erfarenhet från juridiken i fråga om aktionsarbete samt varför vi som kristna ibland behöver lyda Gud mer än människor, och hur vi i sådana fall gör. 

Johanna Hadin – är fältare för Göteborgsstad och medlem i Kommuniteten Oikos. Hon har under många år varit aktiv i flyktingarbete med papperslösa och engagerat sig i frågor om hur kristna bör leva ut Guds rike i vardagen. Hon kommer undervisa om hemlöshet, kristen gästfrihet och hur det ser ut i skuggan av avenyn i Göteborg.  Hon medverkar i antologin: Att hoppas på ett annat system. 

Britta Hermansson – är pastor i Equmeniakyrkan, teolog och podcastare. Hon förenar en djup fromhet med intellektuell hederlighet och väjer inte för de svåra frågorna. Hon har skrivit flertalet böcker, bland annat boken: Möten som berör – en guide till Lukasevangeliet.  Gudsriket inom oss. Hennes podcast Brittas vardagsrum rekomenderas. Britta kommer undervisa om Guds riket inom oss, om att få ihop det vackra och fula, det svåra och lätta i våra liv med Gud. 

Hanna Lundqvist – är mattelärare och bibellärare (hon undervisade t.ex på Hjälmareds folkhögskola i flera år) hon är också engagerad i allt som har med det kristna livet och göra, men det är för hennes djupa kunskap om gamla testamentet och hennes goda undervisning i själavård som vi är glada att kunna välkomna henne som en av våra gästlärare. 

Peter Halldorf – är pastor i pingströrelsen, teolog och författare. Han är också en av de drivande i den spridda Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-säby. Han brinner för att finna vägar till kyrkans enhet och gör det genom att gräva djupt och modigt i de gemensamma källorna; bibeln och den tidiga kyrkans liv. Han kommer undervisa om ekumenik och kring sin nya bok om profeter och andlig urskiljning. Han har förutom denna skrivit flertalet böcker där vi särskilt vill uppmärksamma Doften av helgon och Att älska sin nästas kyrka som sin egen. 

 

Fasta lärare

Tobias Elof Hadin (Kursansvarig)- är präst, en av grundarna till kommuniteten Oikos och syndare. Han brinner för att få ihop vardagen med Jesus radikala kallelse till ett liv enligt bergspredikan. Han har bland annat skrivit boken Efter Kristus – att följa Jesus med hjälp av Didaché och varit redaktör för Alla varelser ropar till dig – en djurvänlig bönbok.

Kristoffer  Lignell – är präst, ikonmålare och författare. Med en mångårig erfarenhet från församlingsgrundande arbete i Lund flyttade han och familjen till Hammarkullen för att gå med i (du gissar rätt) Oikos. Han brinner för kyrkans liturgi och för att utforska teologin utifrån ett allmänkyrkligt perspektiv. Han har bland annat skrivit Efter Kristus – att följa Jesus med hjälp av Didaché och medverkat i antologin Kyrkoårets gudstjänster.